3. Nefarmakologická léčba

CHOPN je nevyléčitelnou a neustále se zhoršující nemocí, kde mají léky jen omezený účinek ve zlepšení dýchání, pohybových aktivit a kvality života. Proto se neustále hledají možnosti, jak vylepšit léčbu dalšími postupy. U pacientů s výrazným množstvím zadrženého vzduchu v plicích (s plicní hyperinflací), kteří kašlou málo (nebo vůbec) a nemají sklon k častým plicním infekcím, jejichž hlavním problémem je enormní zadýchávání i při běžných denních činnostech, lze uvažovat o chirurgickém nebo bronchoskopickém zmenšení objemu plic.

Chirurgické zákroky

Nejčastějším chirurgickým zákrokem u pacientů s CHOPN je tzv. volum redukční operace plic (LVRS). Ve stručnosti lze říci, že spočívá ve vyříznutí části plíce (přibližně 1/3 na obou stranách), která je nejvíce postižení rozedmou. Operace není pro každého a vhodný adept je pečlivě vybírán. Pokud jsou splněny všechny požadavky, vede operace ke zmírnění dušnosti a zlepšení pohybových aktivit.

Vzhledem k tomu, že se operace provádí často u starších lidí, nelze se divit, že je spojena s rizikem možných komplikací, včetně smrti, a to přes to, že se provádí šetrně s pomocí videa (videotorakoskopie). Podle zkušenosti pracoviště se pohybují kolem 5-10%. Tento fakt jen zdůrazňuje potřebu pečlivého výběru kandidátů.

Méně častými operačními zákroky jsou bulektomie, vyříznutí vzduchem naplněné buly (mnoho spojených plicních sklípků), která stlačuje méně poškozenou část plic.

Bronchoskopické zákroky

Podobný zákrok, jakým je LVRS je bronchoskopický volum redukční zákrok. Zjednodušeně lze říci, že se při bronchoskopii zavedou jednocestné „ventilky“ do průdušek v oblasti plic nejvíce postižené rozedmou. Cílem zákroku je v podstatě „vyfouknutí“ nejméně užitečné části plic. Zákrok se sice provádí v krátké celkové anestezii, ale je mnohem bezpečnější, než operace. Problémem je jeho vysoká cena, a proto je počet zákroků zatím regulován plátci zdravotní péče. Vedle „ventilků“ je ve vývoji celá řada dalších bronchoskopických zákroků, některé z nich bude snad možné v dohledné budoucnosti také použít.