Ambulantní / domácí augmentační léčba

Od 1.4.2018 byla v České republice zahájena augmentačním léčba v tzv. ambulantním režimu. Tento režim umožňuje pacientům žijícím v delší vzdálenosti od centra pro AATD, aby dostávali augmentační léčbu alfa-1 antitrypsinem (AAT) v místě bydliště, v ordinaci praktického lékaře nebo ambulantního pneumologa.

Ambulantní režim je zahájen 3 aplikací AAT v centru k případné detekci nežádoucích účinků, od 4.infuze pak může k aplikacím infuzí docházet už v místě bydliště. Kontroly v centru probíhají každé 3 měsíce, kdy si pacient vyzvedne počet infuzí na další 3 měsíce ambulantní léčby.

Tento režim poskytuje pro léčené pacienty řadu výhod:

  1. Umožňuje podávání v týdenních intervalech, kdy je vyšší pravděpodobnost udržení terapeutické hladiny mezi infuzemi.
  2. Šetří pacientům čas, zvyšuje jejich komfort.
  3. Zlepšuje spolupráci pacientů a dodržování léčebného režimu.
  4. Omezuje absence pacientů v zaměstnání.

Ideálním cílem je do budoucna domácí léčba samotným pacientem, případně za pomoci jeho rodiny. Preparát Respreeza je k tomuto druhu podávání schválen, nicméně předpokládá kvalitní proškolení samotných pacientů nebo příslušníků jejich rodin. K tomuto kroku se v budoucnu chystáme přistoupit.

V příloze se můžete podívat na způsob přípravy infuze k nitrožilnímu podání alfa-1 antitrypsinu, počet a frekvence podání se řídí předpisem z centra.

Leták ke stažení